Laboratorium Sieci Komputerowych i Sieciowych Systemów Multimedialnych
Katedra Informatyki Stosowanej EAIIB AGH
Przedmioty prowadzone w Laboratorium:
Sieci Komputerowe, Informatyka, I stopień, II rok
Sieci Komputerowe, Automatyka i Robotyka, I stopień, III rok
Sieci Komputerowe, Automatyka i Robotyka, Studia niestacjonarne, III rok
Multimedia i transmisje multimedialne, Informatyka, II Stopień, I rok
Programowanie Ekstremalne, Informatyka, II Stopień, I rok


W stacjonacnym trybie realizacji zajęć każda grupa laboratoryjna dzieli się na dwuosobowe zespoły laboratoryjne. Zespoły otrzymują numery obowiązujące przez cały semestr. W ramach realizacji programu przedmiotu zespoły migrują pomiędzy stanowiskami laboratoryjnymi na kolejnych cotygodniowych spotkaniach. Porządek realizacji ćwiczeń jest regulowany harmonogramem laboratoriów (Lab Roadmap). Harmonogram to tabela, której poszczególne elementy oznaczają:
 • Pierwsza kolumna - numery spotkań i ich ogólna tematyka
 • Każda następna kolumna - rozpisany na cały semestr indywidualny plan ćwiczeń dla danego zespołu (1-10)
 • Sygnatura w kolorze czarnym w polu tabeli - numer stanowiska, na którym zespół (na danym spotkaniu) realizuje ćwiczenia
 • Sygnatury w kolorze niebieskim w polu tabeli - numer/numery ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych na tym stanowisku dla danego zespołu i na danym spotkaniu

Harmonogramy (Lab Roadmap dla stacjonarnego trybu realizacji zajęć) do pobrania:
W trybie zdalnym zadania realizowane są na emulatorach (głównie maszynach wirtualnych ruterów i przełączników Cisco oraz Juniper w ramach środowiska GNS3). Studenci otrzymują wówczas numery ćwiczeń laboratoryjnych na bieżąco od prowadzącego zajęcia.
KOMUNIKATY:


MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO POBRANIA:


  MATERIAŁY WYKŁADOWE

 • Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Definicje pojęć związanych z sieciami komputerowymi, techniki kodowania, weryfikacji i przesyłania informacji w sieciach komputerowych, model warstwowy ISO OSI i inne modele, rodzaje topologii fizycznych i logicznych sieci komputerowych, klasyfikacje sieci komputerowych, organizacje normujące rozwój sieci komputerowych.

 • Wprowadzenie teoretyczne do laboratorium 'SWITCH'. Podstawy funkcjonowania standardu Ethernet, przełączniki Ethernet, protokół STP (IEEE 802.1d), VLAN (IEEE 802.1Q), Stacked VLAN Q-in-Q (IEEE 802.1ad), protokół VQP i użytkowanie VLAN Membership Policy Servers), Cisco VTP i VTP Pruning, Private VLANS (Private, Isolated, Community VLANS), QoS (IEEE 802.1p i określanie CoS w IEEE 802.1Q), konfigurowanie przełączników zarządzalnych Ethernet: konfigurowanie STP, VLAN, VTP, adresacji IP, protokół ARP, diagnostyka sieci lokalnych, SPAN i RSPAN - sesje monitorowania ruchu w przełącznikach Ethernet, analiza datagramów w sieciach komputerowych (Wireshark)

 • Wprowadzenie teoretyczne do laboratorium 'ROUTE' (I). Systemy operacyjne dla ruterów - podstawy konfigurowania na przykładach ruterów modularnych Cisco, Juniper, Helwett Packard, Allied Telesis dostępnych w laboratorium. Konfigurowanie interfejsów IP, listy kontrolne (ACL), protokoły łącz szeregowych (SLIP, PPP, HDLC), multilink PPP, użytkowanie technologii PPPoA i PPPoE, protokół ICMP, DHCP, zarządzanie siecią z użyciem protokołu SNMP, Symulatory sieci komputerowych i ruterów (GNS3, OPNET, Cisco Packet Tracer)

 • Wprowadzenie teoretyczne do laboratorium 'ROUTE' (II). Rutowanie datagramów w sieciach IP, rutowanie klasowe i CIDR, tablice rutowania (administrative distance, longest prefix match, route summarization, rule of last resort), definiowanie reguł statycznych, rutowanie pomiędzy VLAN, protokoły rutowania dynamicznego typu interior: RIP (RIPv2 i VLSM), IGRP (obliczanie metryk, definiowanie tras, rozszerzenie Cisco EIGRP), OSPF (oszary w OSPF, zasady komunikowania się ruterów OSPF w przypadku różnych topologii sieci, stany połączenia pomiędzy sąsiadującymi ruterami OSPF, Designated Router i Backup Designated Router w segmencie sieci, backbone area, rutery ABR i ASBR, obliczanie kosztu łącza, komunikaty LSA, Stub area, NSSArea, Totally stubby area, Virtual links), IS-IS (obszary Level 1 i Level 2, metryki, budowanie drzew najlepszych ścieżek), ODR (On Demand Routing i konfigurowanie ODR-HUB), tunelowanie ruchu IP i tunele GRE (General Routing Encapsulation), redystrybucja informacji o trasach pomiędzy protokołami rutowania dynamicznego

 • Wprowadzenie teoretyczne do laboratorium 'NAT+IPv6'. Network Address Translation (klasyfikacja adresów, overloading), IPv6 (komponenty adresu, notacja EUI-64, IPv6 multicast, rutowanie z użyciem IPv6, protokoły rutownania dynamicznego dla IPv6 (RIPng, OSPF3, EIGRP), tunelowanie IPv6 w sieciach IPv4, konwersje pomiędzy adresacjami IPv6 i IPv4, NAT64

 • Wprowadzenie teoretyczne do laboratorium 'ROUTE' (III). Transmisje multicast w sieciach IP (adresowanie datagramów w multicast i wartości adresów specjalnych, Reverse path forwarding, protokoły IGMP dla IPv4 i MLD dla IPv6 oraz ich wersje, zarządzanie grupami multicast, ruter Querier i jego działanie, mapowanie adresów IP Multicast i MAC, IGMP Snooping w przełącznikach Ethernet, rutowanie datagramów multicast i protokół PIM, pozyskiwanie tras multicast - protokoły DVMRP, MOSPF, MBGP, konfigurowanie PIM Dense Mode, PIM Sparse Mode i PIM Sparse-Dense Mode, znaczenie ruterów Rendezvous Point i Mapping Agent, tunelowanie ruchu multicast nad IP - przykład sieci mBone), Cisco IOS: mechanizmy wspierające procesy rutowania datagramów IP: wykorzystanie IP SLA (Service Level Agreement), kontrola rutowania IP za pomocą Route Maps, protokoły HSRP i VRRP

 • Wprowadzenie teoretyczne do laboratorium 'BGP'. Protokoł BGP - warianty exterior i interior: internal BGP (iBGP) i external BGP (eBGP), RIPE i systemy autonomiczne, Procedura wyboru trasy w BGP, multihoming w BGP, prefiksy, atrybuty dla prefiksów i manipulowanie ich wartościami (WEIGHT, AS-PATH, ORIGIN, NEXT-HOP, LOCAL-PREFERENCE, MED), kontrolowanie sesji BGP (Route Maps), BGP Communities, techniki skalowania iBGP (Route Reflection i Konfederacje Systemów Autonomicznych)

 • Wprowadzenie teoretyczne do laboratorium 'WAN'. POTS/PTSN, ISDN BRI/PRI, Frame Relay (obwody PVC na bazie statycznych DLCI i przełączanie Frame Relay, ramki PDU, Frame Relay Traffic Shaping, protokół LMI i przełączanie SVC, użytkowanie połączeń point-to-point i point-to-multipoint w modelu full mesh i hub on spoke komunikacji Frame Relay oraz ich konsekwencje dla funkcjonownia protokołów rutowania dymanicznego IP), ATM (klasyfikacja mediów, przetwarzanie celek w przełącznikach ATM, PVC/SVC, adresacja NSAP i ESI, protokół ILMI, warstwa AAL, technologie LANE i MPoA), T-carrier/E-carrier (szczeliny czasowe, klasyfikacja mediów, multiplexing), CABLE MODEM/CableTV, EFM - Ethernet in the First Mile (LRE - Long Reach Ethernet, EPON – Ethernet Passive Optical Network), asymetryczne DSL (A/H/V/DSL), symetryczne DSL(SDSL), sieci satelitarne i bezprzewodowe dalekiego zasięgu

 • Wprowadzenie teoretyczne do laboratorium 'CORE, CAMPUS'. Architektury przełączników segmentu CORE: przełączniki z modułami Supervisor, architektury oparte o Switch Fabric, wewnętrzne magistrale systemowe przełączników - zarządzanie kanałami i wykorzystanie przy konfigurowaniu modułów, moduły rutujące w przełącznikach. Użycie wielu ruterów jednocześnie, przykłady modułów konfigurujących przełączniki, adresowanie Line-cards w przełącznikach, użytkowanie Line-cards zbudowanych dla technologii innych niż Ethernet (przełącznik ATM, moduł LANE), failover w przełącznikach - konfigurowanie, moduły IDS (Intrusion Detection System) i NAM (Network Analysis Module) w przełącznikach segmentu CORE, rutowanie pomiędzy VLAN oraz Ether Channel w przełącznikach CORE, MC-LAG (Multi-Chassis Link Aggregation Group), protokoły LACP oraz ICCP, Topologie Leaf-Spine i przykłady technologii high-availability dla przełączników CORE (FabricPath, Overlay Transport Virtualization)

 • Sieci przewodowe stosowane w SAN, LAN, MAN. Rodzaje topologii sieci SAN, technologia Fibre Channel (warstwy FC, urządzenia, rodzaje portów i ramek, adresacja WWNN/WWPN, zoning, tunelowanie Fibre Channel nad innymi technologiami), Infiniband (sprzęt i okablowanie, wersje standardu, rodzaje węzłów sieci, typy połączeń, narzędzia programowe wspierajace konfigurowanie InfiniBand), technologie stosowane w przewodowych sieciach LAN, Ethernet (założenia dotyczące tego standardu, rodzaje użytkowanych mediów fizycznych, CSMA/CD, mechanizmy dodatkowe: NLP/FLP, Auto-MDIX), Token Ring (zasady działania sieci w topologii logicznej bazującej na przekazywaniu tokenu, rodzaje użytkowanych mediów fizycznych, ramki Token Ring, funkcjonowanie przełącznika MAU), FDDI/CDDI (zasady funkcjonowania topologii opartej na podwójnym pierścieniu, koncentratory FDDI, bypass switch, rodzaje użytkowanych mediów fizycznych, interfejsy SAS i DAS, procedury generowania i odtwarzania tokenu, ramki FDDI), wykorzystanie protokołów LLC i SNAP w sieciach LAN i MAN

 • Protokoly Internetu. Protokół IP (podstawowe właściwości protokołu, budowa datagramu IP, cechy datagramu umożliwiające rutowanie IP, fragmentacja i defragmentacja pakietów IP, kapsułkowanie w IP), protokół ARP (zasada działania, format pakietu ARP, tablice powiązań adresów MAC i IP w urządzeniach, Inverse ARP i Reverse ARP, Proxy ARP), protokół ICMP (rodzaje komunikatów ICMP, format komunikatu, sytuacje obsługiwane przez ICMP, diagnostyka sieci IP z użyciem ICMP), Multiprotocol Label Switching (podstawy działania MPLS, grupy FEC, rutery LSR i LER w MPLS oraz funkcjonalność MPLS-P i MPLS-PE, tablice NHLFE oraz ILM i przetwarzanie stosów etykiet w datagramach, wprowadzanie i wyprowadzanie datagramów IP z chmury MPLS, Label Distribution Protocol i wyszukiwanie tras w MPLS, podstawy MPLS VPN oraz Virtual Switching and Forwarding - VRF, VFR bez MPLS czyli VRF Lite), protokół TCP (zasady działania, połączenia i asocjacje TCP, adresacja i budowa pakietu TCP, fragmentacja i defragmentacja strumienia TCP, Maximum Segment Size i wysyłanie niepełnego segmentu, przetwarzanie numerów sekwencji i potwierdzenia w TCP, potwierdzenia selektywne, sterowanie rozmiarem okna TCP i kontrola przepływu, strategie dla kontroli przepływu, cykl życia połączenia TCP), protokół UDP (zasady działania, adresacja w UDP, asocjacje UDP, budowa pakietu UDP), IPX (zasady działania, adresacja stosowana w IPX, współpraca w NetBEUI, protokół Sequenced Packet Exchange/SPX), protokół RTP (zasady działania, budowa pakietu RTP, protokół RTCP, znaczenie datowników i numerów sekwencji, źródła synchronizacji dla danych i ich identyfikacja)

 • Sieci bezprzewodowe. Techniki przekazu informacji w medium bezprzewodowym, standardy popularnych sieci bezprzewodowych, Wi-Fi (standardy IEEE 802.11, tryby komunikowania: IBSS/Ad-Hoc i infrastruktury/BSS-ESS, technika RTS/CTS transmisji ramek, CSMA/CA i technika DCF/NAV rezerwowania medium, odstępy miedzyramkowe, rodzaje ramek i ich budowa, ramka beacon i jej znaczenie, mapy DTIM i ich przesyłanie, techniki skanowania kanałów, zarządzanie konfiguracjami Service Set, proste uwierzytelnienie w Wi-Fi - Open system i Shared key, WEP i jego właściwości, generowanie szyfru RC4, WPA/WPA2, użytkowanie WPA-PSK, protokół EAP, WDS - rodzaje mostków i techniki ich konfigurowania, repeatery Wi-Fi), Bluetooth (standard IEEE 802.15 i jego wersje, architektura pikosieci Bluetooth, urządzenia Master, Active Slave i Parked Slave, klasy sygnałów i ich zasięgi, zabezpieczenia komunikacji w Bluetooth, protokoły LMP i L2CAP, usługi RFComm, TCS BIN w Bluetooth, Service Discovery Protocol), WiMAX (standard IEEE 802.16 i jego wersje, warstwy PHY i MAC w IEEE 802.16, urządzenia stosowane w WiMAX), ZigBee (architektura pikosieci ZigBee, urządzenia ZigBee Coordinator, ZigBee Router, ZigBee End Device, tryby pracy Beacon Enabled i non-Beacon Enabled, zarządzanie urządzeniami z użyciem ZigBee Device Object, usługi Application Support Sublayer), adresacje i identyfikatory w ZibGee, komendy sterujące AT (Attention) dla urządzeń ZibGee, przesyłanie danych nad GSM i technologiami pokrewnymi (technologie GPRS, EDGE i UMTS/LTE, architektura systemów GSM, kanały częstotliwościowe i zarządzanie dostępęm do łącza przy użyciu technik TDMA i CD-TDMA, sygnały kontrolne i ramkowanie w GSM, stosy protokołów nad GSM używane do transmisji danych), inne technologie komunikacji bezprzewodowej w sieciach komputerowych (WirelessHART, HiPeRLAN, bezprzewodowa komunikacja przemysłowa)

 • Media fizyczne w sieciach komputerowych. Klasyfikacja fizycznych mediów transmisji danych w sieciach komputerowych, dobór medium a projektowanie sieci komputerowych, media kablowe koncentryczne dla technologii: Ethernet, Cable Modem, ATM, E-carrier/T-carrier (charakterystyka i ograniczenia techniczne, systemy wtyków), media oparte o parę miedzianą/TP dla technologii: Ethernet, Token Ring, ATM, CDDI, T-carrier/E-carrier, ISDN, PTSN (charakterystyka, kategorie i rodzaje wyposażenia kabli TP, systemy wtyków i wyprowadzenia linii dla poszczególnych standardów), Power Line Communication (narrowband i broadband, rodzaje standardów, zabezpieczanie PLC), media światłowodowe dla technologii: Ethernet, ATM, FDDI, Fibre Channel, Metro Ethernet (charakterystyka techniczna i budowa światłowodu, światłowody wielo- i jednomodowe, zjawiska niepożądane wytępujące podczas transmisji, systemy wtyków, standardy szlifu światłowodu, montaż okablowania i urządzenia z nim związane, agregatory łącz światłowodowych, standardy GBIC, SFP, SFP+, multipleksery widma, kategorie jakościowe włókien światłowodowych), media bazujące na podczerwieni rozproszonej (IrDA, transmisje Li-Fi i wariant LOS, charakterystyka transceiverów IrDA, standard IrPHY, protokoły IrLAP i IrLMP, usługi Tiny TP, IrCOMM, OBEX, IrLAN, IrSS), media oparte o lasery podczerwieni (Laser Infrared Technology, charakterystyka techniczna i urządzenia, przykłady systemów), media mikrofalowe (charakterystyka techniczna i urządzenia), urządzenia nadawczo-odbiorcze stosowane w mediach bezprzewodowych wykorzystujących fale radiowe (rodzaje anten nadawczo-odbiorczych, kable antenowe, radio szeroko- i wąskopasmowe, moc nadawcza urządzeń radiowych i obliczanie Effective Isotropic Radiated Power, regulacje prawne dotyczące mocy nadawczej i częstotliwości nadawania w Polsce), urządzenia infrastruktury sieciowej (systemy szaf krosowniczych, system montażowy RACK, montaż okablowania sieciowego w patchpanelach: keystone i LSA, rynnach, gniazdach ściennych, światłowody w przełącznicach światłowodowych: mufy na spawy światłowodowe i łączenie multiplekserów widma, elementy infrastruktury aktywnej: transceiver, konwerter medium, interfejs NIC, repeater, mostek, hub, przełącznik, ruter)

 • Bezpieczenstwo w sieciach komputerowych. Zagadnienia związane z wykorzystaniem kryptologii w przekazie informacji (kryptografia i kryptoanaliza, kryptosystemy z kluczem symetrycznym i asymetrycznym, wybrane szyfry, inicjalizacja komunikacji w ramach kryptosystemu hybrydowego, algorytm RSA i certyfikowanie kryptograficzne danych), Wirtualne Sieci Prywatne (tworzenie tuneli VPN na bazie protokołów PPTP, L2TP i SSTP, protokół polityki ISAKMP, protokól szyfrowania i uwierzytelnienia IPSec, wymiana kluczy przy użyciu IKE, tryby komunikacji IPSec), Secure Socket Layer (wersje SSL, techniki szyfrowania stosowane w SSL, generowanie i użytkowanie certyfikatów X.509, zastosowanie SSL w usługach warstw wyższych ISO OSI: SSH, SFTP, HTTPS), ekranowanie sieci komputerowych (sprzętowe i programowe rozwiązania typu Security Appliance: tryby i techniki filtrowania treści, IDS - Intrusion Detection Systems)

 • Usługi sieciowe w warstwach wyższych ISO OSI. Wybrane protokoły i systemy rozproszone wspierające funkcjonowanie popularnych usług sieciowych (HTTP, HTTPS, FTP, DNS, SMTP, SMTP/MIME, POP, POP3, IMAP, H.320, H.264, H.310, T.120, SIP, netBIOS/netBEUI, NFS, RPC), modele usług w komunikacji sieciowej


  LABORATORIA:


   WPROWADZENIE

  • Pakiet nr. 000 - Przygotowanie do pracy w Laboratorium. Zapoznanie z ergonomią użytkowania systemu Cisco IOS.

   SWITCH

  • Pakiet nr. 021 - Przełączniki Cisco Catalyst - konfigurowanie i testowanie VLAN, VTP (Virtual LAN Trunking Protocol), tworzenie VLAN Trunks w różnych wariantach

  • Pakiet nr. 021 przerobiony do wersji online/GNS3 - Przełączniki Cisco Catalyst - konfigurowanie i testowanie VLAN, VTP (Virtual LAN Trunking Protocol), tworzenie VLAN Trunks w różnych wariantach

  • Pakiet nr. 022 - Przełączniki nie rutujące Cisco Catalyst segmentu EDGE: Podstawy użytkowania systemu operacyjnego przełączników, konfigurowanie usług sieciowych, DTP (Dynamic Trunking Protocol), konfigurowanie EtherChannel, zarządzanie pracą STP (Spanning Tree Protocol)
  • Pakiet nr. 022 przerobiony do wersji online/GNS3 - Przełączniki nie rutujące Cisco Catalyst segmentu EDGE: Podstawy użytkowania systemu operacyjnego przełączników, konfigurowanie usług sieciowych, DTP (Dynamic Trunking Protocol), konfigurowanie EtherChannel, zarządzanie pracą STP (Spanning Tree Protocol)

   ROUTE

  • Pakiet nr. 070 - Cisco IOS dla ruterów. Podstawy użytkowania systemu operacyjnego, konfigurowanie interfejsów IP ruterów, usługi sieciowe ruterów, czynności diagnostyczne. Konfigurowanie mostków Legacy bridge/CRB/IRB w ruterach Cisco.
  • Pakiet nr. 037 - Łącza szeregowe typu point-to-point w sieciach komputerowych. Konfigurowanie połączeń Serial: rutery Cisco i inne urządzenia wspomagające. Konfigurowanie łącz HSSI (High Speed Serial Interface), konwersje medium w łączu szerogowym pomiędzy ruterami prowadzone przy użyciu modemów, konfigurowanie szeregowych łącz asynchronicznych.
  • Pakiet nr. 072 - Użytkowanie Access Control Lists w Cisco IOS.
  • Pakiet nr. 071 - Rutowanie dynamiczne IGP (Interior) prowadzone z użyciem sprzętu Cisco na przykładzie protokołu OSPF. Redystrybucja tras pomiędzy protokołami IGP. Tunelowanie GRE (General Routing Encapsulation)
  • Pakiet nr. 075 - Rutowanie dynamiczne IGP (Interior) prowadzone z użyciem sprzętu Cisco na przykładzie protokołu EIGRP. Rutowanie pomiędzy VLAN z użyciem pod-interfejsów ruterów i enkapsulacji IEEE 802.1Q.
  • Pakiet nr. 080 - Procesy rutowania IPv4 z wykorzystaniem sprzętu Cisco: Rutowanie definiowane statycznie. Wykorzystanie IP SLA (Service Level Agreement) przy rutowaniu datagramów IP. Kontrola rutowania za pomocą Route Maps. Protokoły HSRP, VRRP.
  • Pakiet nr. 010 - (Multimedia) Multicast IP. Konfigurowanie i kontrola IGMP Snooping. Konfigurowanie rutowania IP multicast w urządzeniach Cisco: IP PIM Dense Mode i IP PIM Sparse Mode z Rendezvous Point.

   NAT,IPv6

  • Pakiet nr. 073 - Cisco IOS - konfigurowanie NAT w różnych wariantach. Translacje statyczne i overloading
  • Pakiet nr. 076 - Cisco IOS - konfigurowanie IPv6. Protokoły rutowania dynamicznego dla IPv6 (OSPFv3, RIPng, EIGRP). Tunelowanie IPv6 w sieciach IPv4

   BGP

  • Pakiet nr. 077 - Rutowanie IP Internal BGP w obrębie jednego Systemu Autonomicznego przy użyciu urządzeń Cisco. Konfigurowanie Full Mesh. Skalowanie iBGP: Route Reflection i Konfederacje Systemów Autonomicznych.
  • Pakiet nr. 078 - Rutowanie IP External BGP pomiędzy Systemami Autonomicznymi przy użyciu urządzeń Cisco. Manipulowanie atrybutami tras BGP. BGP Policy-based routing. Redystrybucja tras pomiędzy IGP i EGP

   TRAFFIC

  • Pakiet nr. 001 - Analiza ruchu datagramów w sieci komputerowej - generowanego z użyciem popularnych protokołów komunikacyjnych.

   WAN - każdy zespół w grupie laboratoryjnej realizuje inne zadania (zgodnie z LabRoadmap)

  • Pakiet nr. 038 - Tworzenie sieci Frame Relay w oparciu o rutery i przełączniki Frame Relay Cisco. Statyczne tablice DLCI.
  • Pakiet nr. 039 - Tworzenie sieci Frame Relay w oparciu o rutery i przełączniki Frame Relay Cisco. Użycie pod-interfejsów w ruterach IP do identyfikacji PVC Frame Relay.
  • Pakiet nr. 040 - Łącza w sieciach ATM opartych o światłowody: SONET/OC3. Konfigurowanie łącz z użyciem sprzetu Cisco.
  • Pakiet nr. 041 - Łącza T1/E1 w różnych wariantach sprzętowych zestawiane pomiędzy ruterami modularnymi. Konfigurowanie łącz z użyciem sprzetu Cisco.
  • Pakiet nr. 042 - Łącza Clear Channel T-carrier/E-carrier. Konfigurowanie łącz z użyciem sprzetu Cisco.
  • Pakiet nr. 059 - Łącza T3/E3 z enkapsulacją ATM. Konfigurowanie łącz z użyciem sprzetu Cisco.
  • Pakiet nr. 068 - Interfejsy SHDSL w ruterach Cisco. Tworzenie mostków nad DSL w warstwie drugiej ISO OSI.
  • Pakiet nr. 069 - Interfejsy SHDSL w ruterach Cisco. Nadbudowa segmentów sieci IP nad łączem SHDSL.
  • Pakiet nr. 117 - Tworzenie połączeń ATM opartych o interfejsy zagregowane. IMA - Inverse Multiplexing for ATM. Konfigurowanie ATM-IMA z użyciem sprzetu Cisco.

   EDGE/CORE - każdy zespół w grupie laboratoryjnej realizuje inne zadania (zgodnie z LabRoadmap)

  • Pakiet nr. 094 - Przełączniki Cisco Catalyst 6500 z segmentu CORE: Konfigurowanie kart MSFC, PFC. Rutowanie pomiędzy VLAN.
  • Pakiet nr. 052 - Przełączniki rutujące Allied Telesis z serii Rapier.
  • Pakiet nr. 088 - Podstawy konfigurowania przełączników Cisco Catalyst 5500 z segmentu CORE.
  • Pakiet nr. 090 - System ExtremeOS, przełączniki Extreme Networks Black Diamond z segmentu CORE
  • Pakiet nr. 050 - Przełączniki rutujące Extreme Networks z serii Summit
  • Pakiet nr. 092 - Przełączniki rutujące 3Com z segmentu CORE - 3Com CoreBuilder
  • Pakiet nr. 055 - Przełączniki rutujące 3Com SuperStack. Rutowanie pomiędzy VLAN
  • Pakiet nr. 119 - Konfigurowanie wieloportowych modułów NMD EtherSwitch w ruterach szkieletowych Cisco (budowanie przełączników rutujących na bazie takich modułów)
  • Pakiet nr. 056 - Przełączniki rutujące HP ProCurve. Rutowanie pomiędzy VLAN
  • Pakiet nr. 044 - Przełączniki ATM Cisco. Sieci ATM - konfigurowanie adresacji NSAP, ILMI, usług ARP oraz przełączania w ramach PVC i SVC. Tunelowanie ruchu IP w sieciach ATM
  • Pakiet nr. 051 - Przełączniki rutujące Cisco z serii Catalyst 3550, 3560, 3750, 3850
  • Pakiet nr. 087 - Przełączniki rutujące HP ProCurve 5300 z segmentu CAMPUS
  • Pakiet nr. 093 - Konfigurowanie przełączników Cisco Catalyst 6500 z segmentu CORE. Mechanizmy failover. Konfigurowanie VLAN i VLAN Trunks. EtherChannel
  • Pakiet nr. 053 - Przełączniki rutujące Nortel z serii 3500

   NET ACCESS / WIRELESS - każdy zespół w grupie laboratoryjnej realizuje inne zadania

  • Pakiet nr. 035 - Sieci bezprzewodowe (Wi-Fi) tworzone z użyciem urządzeń Cisco Aironet. Zarządzanie systemem Cisco IOS w tych urządzeniach. Konfigurowanie zabezpieczeń sieci bezprzewodowych. Mostki WDS.
  • Pakiet nr. 127 - Wireless LAN Controllers. Konfigurowanie infrastruktury WiFi w oparciu o kontrolery Juniper - Juniper WLC.
  • Pakiet nr. 128 - Wireless LAN Controllers. Konfigurowanie infrastruktury WiFi w oparciu o kontrolery Cisco - Cisco Wireless LAN Controllers. Użytkowanie punktów dostępu WiFi Cisco typu lightweight.
  • Pakiet nr. 007 - Sieci Wi-Fi: Sieciowy system operacyjny OpenWRT. Punkty dostępowe i rutery SOHO firmy Cisco/Linksys z serii WAP54G, WRT54G, E3200.
  • Pakiet nr. 048 - Cisco IOS - Konfigurowanie funkcjonalności statefull firewall. Definiowanie reguł inspekcji. Kontrola sesji i ruchu powracającego przez firewall w ramach sesji.
  • Pakiet nr. 057 - Sieci Wi-Fi: Punkty dostępowe SOHO firmy Planet
  • Pakiet nr. 058 - Zarządzanie ruterami abonenckimi Wi-Fi - HotSpot Planet WSG-500
  • Pakiet nr. 098 - Konfigurowanie koncentratorów abonenckich VDSL2 Planet z serii VC-820. Mostki VDSL2. Konfigurowanie ruterów abonenckich VDSL2
  • Pakiet nr. 049 - Konfigurowanie Wirtualnych Sieci Prywatnych za pomocą urządzeń: Cisco 3000 VPN Concentrator, Cisco 3002 VPN Hardware Client, Cisco PIX Firewall 501
  • Pakiet nr. 074 - Konfigurowanie Wirtualnych Sieci Prywatnych na bazie ruterów modularnych Cisco ze sprzętowymi akceleratorami VPN.
  • Pakiet nr. 096 - Urządzenia Security Appliance na przykładzie NOKIA CheckPoint IP350 / IP560
  • Pakiet nr. 095 - Urządzenia Security Appliance na przykładzie PLANET CS-1000
  • Pakiet nr. 043 - Urządzenia Security Appliance na przykładzie Cisco PIX Firewall
  • Pakiet nr. 011 - Urządzenia Security Appliance na przykładzie IBM Proventia MX
  • Pakiet nr. 126 - Urządzenia Security Appliance na przykładzie Cisco SA 520
  • Pakiet nr. 120 - Urządzenia Security Appliance na przykładzie Juniper seria SSG
  • Pakiet nr. 106 - Urządzenia Security Appliance na przykładzie Symantec VPN

   OTHER TECHN: inne urządzenia i technologie sieciowe

  • Pakiet nr. 062 - Montaż i prowadzenie okablowania Twisted Pair, połączenia LSA, szafy krosownicze i ich wyposażenie. Identyfikacja uszkodzeń w okablowaniu.
  • Pakiet nr. 105 - Mikrotik RouterBoard. Systemy operacyjne dla programowalych płytek przełączników i ruterów.
  • Pakiet nr. 014 - Rutery modularne Helwett Packard. Podstawy konfigurowania ruterów HP z serii 7000*.
  • Pakiet nr. 016 - Rutery modularne Helwett Packard. Rutowanie statyczne, rutowanie dynamiczne IGP (internal): RIP, OSPF. Redystrybucja tras pomiędzy protokołami IGP. Rutowaie 802.1Q. Rutowanie BGP. ACL i Route maps.
  • Pakiet nr. 032 - Stakowanie przełączników Ethernet. Konfigurowanie przełączników stakowalnych 3Com SuperStack.
  • Pakiet nr. 047 - Sieciowe serwery dostępu do terminali: Cisco 2509RJ. Konfigurowanie usług.
  • Pakiet nr. 064 - Przełączniki zarządzalnych PLANET z serii GSD, GSW, FGSW Web Smart Switch. Konfigurowanie przełączników Planet z użyciem interfejsów WWW.
  • Pakiet nr. 020 - Przełączniki zarządzalne Allied Telesis.
  • Pakiet nr. 024 - Przełączniki zarządzalne 3Com SuperStack.
  • Pakiet nr. 107 - ATMEL AVR32 – techniki budowy własnych urządzeń Ethernet w oparciu o mikrokontrolery.
  • Pakiet nr. 108 - ATMEL AVR32 - System AVR32 Linux na przykładzie Atmel AVR32 ATNGW100.
  • Pakiet nr. 023 - Przełączniki zarządzalne Nortel BayStack.
  • Pakiet nr. 025 - Przełączniki zarządzalne HP ProCurve.
  • Pakiet nr. 030 - Konfigurowanie przełączników zarządzalnych Alcatel z serii OmniStack 4000.
  • Pakiet nr. 017 - Instalacje światłowodowe. Okablowanie, urządzenia pasywne, światłowodowe konwertery mediów.
  • Pakiet nr. 091 - Przełączniki zarządzalne Cisco Express.
  • Pakiet nr. 018 - Rozszerzenia instalacji LAN. Bramki PLC, systemy PoE, mostki RS232.
  • Pakiet nr. 110 - Serwery RACK - nadzór i czynności serwisowe, RAID, system DataCenter ILO, ILM.
  • Pakiet nr. 079 - Czynności konserwacyjne ruterów Cisco: kontrola i odzyskiwanie IOS, zarządzanie konfiguracjami, zdejmowanie haseł.
  • Pakiet nr. 063 - Stakowanie przełączników Ethernet. Konfigurowanie gigabitowych przełączników stakowalnych PLANET z serii FGSW.
  • Pakiet nr. 019 - Rutery modularne Allied Telesyn/Allied Telesis. Konfigurowanie interfejsów Serial. Rutowanie statyczne i dynamiczne. Rutowanie 802.1Q.

   PAKIETY DODATKOWE ("+")

  • Pakiet nr. 006 - (Multimedia) Multicast IP. Tunelowanie ruchu IP multicast w sieciach rozległych nie wspierających takich transmisji
  • Pakiet nr. 013 - (Multimedia) Sieciowe Transmisje Multimedialne. RTP (Real Time Protocol) w ruchu unicast IP i multicast IP, RTSP (Real Time Streaming Protocol), Legacy UDP Streaming, MPEG Transport Stream, Strumienie multimedialne nad HTTP, strumienie dla MMS (Microsoft Media Server)
  • Pakiet nr. 012 - Rutery modularne firmy Juniper. Sieciowy system operacyjny Juniper Junos, podstawy. Konfigurowanie interfejsów IP i rutowania statycznego.
  • Pakiet nr. 015 - Rutery modularne firmy Juniper. Konfigurowanie procesów rutowania IP interior na przykładzie RIP i OSPF. Rutowanie BGP.
  • Pakiet nr. 003 - Przełączniki rutujące firmy Juniper. Sieciowy system operacyjny Juniper Junos, podstawy. Konfigurowanie usług przełaczników Juniper. Konfigurowanie sieci VLAN.
  • Pakiet nr. 118 - Wspomaganie procesów konfigurowania ruterów i przełączników Cisco. Syslog. Korzystanie z protokołu konfiguracji i monitorowania SNMP (Simple Network Management Protocol).
  • Pakiet nr. 116 - (Multimedia) Konfigurowanie VoIP w standardzie SIP / SCCP. Konfigurowanie interfejsów VIC FXS i VIC FXO. Wykorzystanie modemów z dialerami do inicjowania połączeń FXS/FXO oraz zdalnego konfigurowania Cisco IOS w trybie reverse telnet.
  • Pakiet nr. 045 - Konfigurowanie połączeń point-to-point nad Ethernet i ATM (PPPoA i PPPoE). Wykorzystanie interfejsów Dialer i Virtual-Template/Virtual-Access. Sieci IP point-to-multipoint na bazie łącz PPP.
  • Pakiet nr. 045 przerobiony do wersji online/GNS3 - Konfigurowanie połączeń point-to-point nad Ethernet (PPPoE). Wykorzystanie interfejsów Dialer i Virtual-Template/Virtual-Access. Sieci IP point-to-multipoint na bazie łącz PPP.
  • Pakiet nr. 083 (retro) - Tworzenie sieci Token Ring. Konfigurowanie interfejsów Token Ring. Konfigurowanie MAU Token Ring (Cisco 2517 MAU).
  • Pakiet nr. 046 - Rutowanie dynamiczne IGP (Interior) prowadzone z użyciem sprzętu Cisco na przykładzie protokołu RIP. Statyczne reguły rutowania IP.
  • Pakiet nr. 009 (retro) - Tworzenie sieci FDDI (Fiber Distributed Data Interface). Konfigurowanie przełączników FDDI (Cisco C1400 Workgroup Stack). Konfigurowanie interfejsów SAS i DAS FDDI.
  • Pakiet nr. 026 - Przełączniki zarządzalne HP ProCurve z serii 2600
  • Pakiet nr. 034 - Przełączniki zarządzalne Enterasys z serii B2 lub C2
  • Pakiet nr. 054 - Przełączniki rutujące Alcatel OmniSwitch
  • Pakiet nr. 014 - Rutery modularne Helwett Packard. Podstawy konfigurowania ruterów HP z serii 7000*.
  • Pakiet nr. 016 - Rutery modularne Helwett Packard. Rutowanie statyczne, rutowanie dynamiczne IGP (internal): RIP, OSPF. Redystrybucja tras pomiędzy protokołami IGP. Rutowaie 802.1Q. Rutowanie BGP. ACL i Route maps.
  • Pakiet nr. 065 - Rutery modularne Samsung. Podstawy konfigurowania ruterów Samsung z serii 2000. Rutowanie IP konfigurowane statycznie.
  • Pakiet nr. 066 - Rutery modularne Samsung. Rutowanie dynamiczne IGP (internal): RIP, OSPF. Redystrybucja tras pomiędzy protokołami IGP. Rutowanie iBGP oraz eBGP.
  • Pakiet nr. 109 - Virtual Routing and Forwarding (VRF Lite). Rutowanie dynamiczne w ruterach wirtualnych. MultiVRF.
  • Pakiet nr. 114 - Multiprotocol Label Switching. Tworzenie prostych sieci z enkapsulacją MPLS. Tworzenie połączeń MPLS mBGP VPN z użyciem VRF. Tunele Explicite w MPLS. Podstawy stosowania Traffic Engineering w MPLS.
  • Pakiet nr. 084 - Quality of Service. Zarządzanie CoS w ramkach Ethernet i DSCP w datagramach IP prowadzone z wykorzystaniem przełączników Ethernet Cisco. Konwersje CoS-DSCP. Podstawy konfigurowania QoS w ruterach Cisco: kolejkowanie na bazie klas (policy-maps) i identyfikacji ruchu (priority-lists), użytkowanie technik limitowania przepustowości opartych na Token Bucket.
  COMPUTER NETWORKS (ENGLISH VERSION):


  All materials starting from here are the exact equivalent of placed above (but in English).


   LECTURE MATERIALS:

  • Formal informations.

  • Basic information on computer networks. Definitions of concepts related to computer networks, coding techniques, verification and transmission of information in computer networks, ISO OSI layered model and other models , types of physical and logical topologies of computer networks, computer network classifications, organizations regulating the development of computer networks.

  • Theoretical introduction to the 'SWITCH' laboratory. Fundamentals of the Ethernet standard, Ethernet switches, STP protocol (IEEE 802.1d), VLAN (IEEE 802.1Q), Stacked VLAN Q-in-Q (IEEE 802.1ad), VQP protocol and the use of VLAN Membership Policy Servers), Cisco VTP and VTP Pruning, Private VLANS (Private, Isolated, Community VLANS), QoS (IEEE 802.1p and CoS determination in IEEE 802.1 Q), configuring managed Ethernet switches: configuring STP, VLAN, VTP, IP addressing, ARP protocol, local area network diagnostics, SPAN and RSPAN - traffic monitoring sessions in Ethernet switches, datagram analysis in computer networks (Wireshark)

  • Theoretical introduction to the laboratory 'ROUTE' (I). Operating systems for routers - the basics of configuration on examples of modular routers Cisco, Juniper, Helwett Packard, Allied Telesis available in the laboratory. Configuring IP interfaces, checklists (ACL), serial link protocols (SLIP, PPP, HDLC), multilink PPP, using PPPoA and PPPoE technologies, ICMP protocol, DHCP, network management using SNMP protocol, Simulators of computer networks and routers (GNS3, OPNET, Cisco Packet Tracer)

  • Theoretical introduction to the laboratory 'ROUTE' (II). Routing datagrams in IP networks, class routing and CIDR, routing tables (administrative distance, longest prefix match , route summarization, rule of last resort), defining static rules, routing between VLANs, dynamic routing protocols of the interior type: RIP (RIPv2 and VLSM), IGRP (calculating metrics, defining routes, extending Cisco EIGRP), OSPF (gray in OSPF, principles of communication of OSPF routers in the case of various network topologies, connection states between neighboring OSPF routers, Designated Router and Backup Designated Router in the network segment, backbone area, ABR and ASBR routers, link cost calculation, LSA messages, Stub area, NSSArea, Totally stubby area, Virtual links), IS-IS (Level 1 and Level 2 areas, metrics, building best path trees), ODR (On Demand Routing and configuring ODR-HUB), IP traffic tunneling and GRE tunnels (Ge neral Routing Encapsulation), redistribution of route information between dynamic routing protocols

  • Theoretical introduction to the laboratory 'NAT + IPv6'. Network Address Translation (address classification, overloading), IPv6 (address components, EUI-64 notation, IPv6 multicast, routing using IPv6, dynamic routing protocols for IPv6 (RIPng, OSPF3, EIGRP), IPv6 tunneling in IPv4 networks, conversions between IPv6 and IPv4 addresses, NAT64

  • Theoretical introduction to the laboratory 'ROUTE' (III). Multicast transmissions in IP networks (addressing datagrams in multicast and special address values, Reverse path forwarding, protocols IGMP for IPv4 and MLD for IPv6 and their versions, multicast group management, Querier router and its operation, IP Multicast and MAC address mapping, IGMP Snooping in Ethernet switches, routing of multicast datagrams and PIM protocol, acquisition of multicast routes - DVMRP, MOSPF protocols, MBGP, configuring PIM Dense Mode, PIM Sparse Mode and PIM Sparse-Dense Mode, the importance of Rendezvous Point and Mapping Agent routers, tunneling multicast traffic over IP - mBone network example), Cisco IOS: mechanisms supporting IP datagram routing processes: using IP SLA ( Service Level Agreement), IP routing control using Route Maps, HSRP and VRRP protocols

  • Theoretical introduction to the 'BGP' laboratory. BGP protocol - exterior and interior variants: internal BGP (iBGP) and external BGP (eBGP), RIPE and systems autonomous, Route selection procedure in BGP, multihoming in BGP, prefixes, attributes for prefixes and manipulation of their values ​​(WEIGHT, AS-PATH, ORIGIN, NEXT-HOP, LOCAL-PREFERENCE, MED), controlling BGP sessions (Route Maps), BGP Communities, iBGP scaling techniques (Route Reflection and Confederations of Autonomous Systems)

  • Theoretical introduction to the 'WAN' laboratory. POTS / PTSN, ISDN BRI / PRI, Frame Relay (PVC circuits based on static DLCI and Frame Relay switching, PDU frames, Frame Relay Traffic Shaping, LMI protocol and SVC switching, use of point-to-point and point-to-multipoint connections in the full mesh model and hub on spoke of Frame Relay communication and their consequences for the functioning of IP dynamic routing protocols), ATM (media classification, cell processing in ATM, PVC / SVC switches, NSAP and ESI addressing, ILMI protocol, AAL layer, LANE and MPoA technologies), T-carrier / E-carrier (time slots, media classification, multiplexing), CABLE MODEM / CableTV, EFM - Ethernet in the First Mile (LRE - Long Reach Ethernet, EPON - Ethernet Passive Optical Network), asymmetrical DSL (A / H / V / DSL), symmetrical DSL (SDSL), satellite and long-range wireless networks < / li>

  • Theoretical introduction to the 'CORE, CAMPUS' laboratory. CORE segment switch architectures: switches with Supervisor modules, Switch Fabric based architectures, internal switch bus systems - channel management and use when configuring modules, routing modules in switches. Using multiple routers simultaneously, examples of modules configuring switches, addressing Line-cards in switches, using Line-cards built for technologies other than Ethernet (ATM switch, LANE module), failover in switches - configuration, IDS (Intrusion Detection System) and NAM modules (Network Analysis Module) in CORE segment switches, routing between VLAN and Ether Channel in CORE switches, MC-LAG (Multi-Chassis Link Aggregation Group), LACP and ICCP protocols, Leaf-Spine Topologies and examples of high-availability technology for CORE switches (FabricPath, Overlay Transport Virtualization)

  • Wired networks used in SAN, LAN, MAN. Types of SAN network topology, Fiber Channel technology (FC layers, devices, types of ports and frames, WWNN addressing / WWPN, zoning, Fiber Channel tunneling over other technologies), Infiniband (hardware and cabling, standard versions, types of network nodes, connection types, software tools supporting InfiniBand configuration), technologies used in wired LANs, Ethernet (assumptions regarding this standard, types of physical media used, CSMA / CD, additional mechanisms: NLP / FLP, Auto-MDIX), Token Ring (principles of network operation in logical topology based on token transfer, types of physical media used, Token Ring frames, MAU switch operation), FDDI / CDDI (principles of double-ring topology, FDDI concentrators, bypass switch, types of physical media used, SAS and DA interfaces S, token generation and recovery procedures, FDDI frames), use of LLC and SNAP protocols in LAN and MAN networks

  • Internet protocols. IP protocol (basic protocol properties, IP datagram structure, datagram features enabling IP routing, fragmentation and defragmentation of IP packets, encapsulation in IP), ARP protocol (operation principle, ARP packet format, MAC and IP address tables in devices, Inverse ARP and Reverse ARP, Proxy ARP), ICMP protocol (types of ICMP messages, message format, situations supported by ICMP, IP network diagnostics using ICMP ), Multiprotocol Label Switching (basics of MPLS, FEC groups, LSR and LER routers in MPLS as well as MPLS-P and MPLS-PE functionality, NHLFE and ILM tables and processing of label stacks in datagrams, input and output of IP datagrams from MPLS cloud, Label Distribution Protocol and route search in MPLS, the basics of MPLS VPN and Virtual Switching and Forwarding - VRF, VFR without MPLS or VRF Lite), TCP protocol (operating principles, connections and as TCP negotiation, addressing and construction of the TCP packet, fragmentation and defragmentation of the TCP stream, Maximum Segment Size and sending of an incomplete segment, processing of sequence numbers and confirmations in TCP, selective confirmations, TCP window size control and flow control, strategies for flow control, connection life cycle TCP), UDP protocol (operating rules, addressing in UDP, UDP associations, UDP packet construction), IPX (operating rules, addressing used in IPX, cooperation in NetBEUI, Sequenced Packet Exchange / SPX protocol), RTP protocol (operating rules, construction RTP packet, RTCP protocol, importance of timestamps and sequence numbers, sources of synchronization for data and their identification)

  • Wireless networks . Information transfer techniques in a wireless medium, standards of popular wireless networks, Wi-Fi (IEEE 802.11 standards, communication modes: IBSS / Ad-Hoc and infrastructure / BSS-ESS, RTS / CTS frame transmission technique, CSMA / CA and DCF / NAV technique medium reservation, inter-frame spacing, frame types and their structure, beacon frame and its meaning, DTIM maps and their transmission, channel scanning techniques, Service Set configuration management, simple Wi-Fi authentication - Open system and Shared key, WEP and its properties , generating the RC4, WPA / WPA2 cipher, using WPA-PSK, EAP protocol, WDS - types of bridges and their configuration techniques, Wi-Fi repeaters), Bluetooth (IEEE 802.15 standard and its versions, Bluetooth architecture, Master devices, Active Slave and Parked Slave, signal classes and their ranges, communication security in Bluetooth, LMP and L2CAP protocols, RFComm services, TCS BIN in Bluetooth, Service Discovery Protocol), WiMAX (IEEE standard 802.16 and its versions, PHY and MAC layers in IEEE 802.16, devices used in WiMAX), ZigBee (ZigBee picos architecture, ZigBee Coordinator devices, ZigBee Router, ZigBee End Device, Beacon Enabled and non-Beacon Enabled modes, device management using ZigBee Device Object, Application Support Sublayer services), addressing and identifiers in ZibGee, AT control commands (Attention) for ZibGee devices, data transmission over GSM and related technologies (GPRS, EDGE and UMTS / LTE technologies, GSM architecture, frequency channels and management of access to the link using TDMA and CD-TDMA techniques, control signals and framing in GSM, protocol stacks over GSM used for data transmission), other wireless communication technologies in computer networks (WirelessHART, HiPeRLAN, wireless industrial communication)

  • Physical media in computer networks. Classification of physical media for data transmission in computer networks, medium selection and computer network design, concentric cable media for technology : Ethernet, Cable Modem, ATM, E-carrier / T-carrier (characteristics and technical limitations, plug systems), copper / TP based media for the technologies: Ethernet, Token Ring, ATM, CDDI, T-carrier / E- carrier, ISDN, PTSN (characteristics, categories and types of equipment for TP cables, plug systems and lines for individual standards), Power Line Communication (narrowband and broadband, types of standards, PLC protection), fiber optic media for technologies: Ethernet, ATM, FDDI , Fiber Channel, Metro Ethernet (technical characteristics and structure of the optical fiber, multi and single mode optical fibers, undesirable phenomena occurring during transmission, plug systems, fiber grinding standards, cable assembly and associated devices, fiber optic aggregators, GBIC, SFP, SFP + standards, spectrum multiplexers, optical fiber quality categories), distributed infrared based media (IrDA, Li-Fi transmissions and LOS variant, characteristics of IrDA transceivers, IrPHY standard , IrLAP and IrLMP protocols, Tiny TP, IrCOMM, OBEX, IrLAN, IrSS services), media based on infrared lasers (Laser Infrared Technology, technical characteristics and devices, examples of systems), microwave media (technical characteristics and devices), transmitting devices receiving used in wireless media using radio waves (types of transceiver antennas, antenna cables, broadband and narrowband radio, transmission power of radio devices and calculation of Effective Isotropic Radiated Power, legal regulations regarding transmission power and transmission frequency in Poland), network infrastructure devices (patch cabinet systems, RACK assembly system, assembly of network cabling in patchpanels: keystone and LSA, gutters, wall sockets, fiber optics in splice boxes: couplings for fiber optic splices and connecting of spectrum multiplexers, active infrastructure elements: transceiver, medium converter, NIC interface, repeater, bridge, hub , switch, router)

  • Security in computer networks. Issues related to the use of cryptology in the transmission of information (cryptography and cryptanalysis, cryptosystems with symmetrical and asymmetric key, selected ciphers, initiating communication in hybrid cryptosystem, RSA algorithm and cryptographic data certification), Virtual Private Networks (creating VPN tunnels based on PPTP, L2TP and SSTP protocols, ISAKMP policy protocol, IPSec encryption and authentication protocol, key exchange using IKE, IPSec communication modes), Secure Socket Layer (SSL versions, encryption techniques used in SSL, generation and use of X.509 certificates, use of SSL in higher ISO OSI layer services: SSH, SFTP, HTTPS), computer network shielding (hardware and software solutions of the Security Appliance type: modes and content filtering techniques, IDS - Intrusion Detection Systems)

  • Network services in higher ISO OSI layers. Selected protocols and distributed systems supporting the functioning of popular network services (HTTP, HTTPS, FTP, DNS, SMTP / SMTP / MIME, POP, POP3, IMAP, H.320, H.264, H.310, T.120, SIP, netBIOS / netBEUI, NFS, RPC), models of services in network communication


   LABORATORIES:


  • Package No. 000 - Preliminary works in the Laboratory. The ergonomics of work in Cisco IOS.

  • Package No. 021 - Cisco Catalyst switches - configuring and testing VLAN, VTP (Virtual LAN Trunking Protocol), creating VLAN Trunks in various variants

  • Package No. 022 - Non-routing Cisco Catalyst EDGE segment switches: Basics of using the operating system of switches, configuring network services, DTP (Dynamic Trunking Protocol), configuring EtherChannel, managing STP (Spanning Tree Protocol) operation
  • Package No. 070 - Cisco IOS for routers. Basics of operating system use, configuring router IP interfaces, router network services, diagnostic activities. Configuring Legacy bridge / CRB / IRB bridges on Cisco routers.
  • Package No. 037 - Serial point-to-point links in computer networks. Configuring Serial connections: Cisco routers and other supporting devices. Configuring HSSI (High Speed ​​Serial Interface) connections, medium conversions in a broadband link between routers using modems, configuring serial asynchronous links.
  • Package No. 072 - Using Access Control Lists in Cisco IOS.
  • Package No. 051 - Cisco Edge and Core routing switches.
  • Package No. 071 - IGP (Interior) dynamic routing carried out using Cisco equipment on the example of RIP and OSPF. Redistribution of routes between IGP protocols. GRE (General Routing Encapsulation)
  • Package No. 075 - IGP (Interior) dynamic routing conducted with the use of Cisco equipment on the example of RIP and EIGRP protocols. Routing between VLANs using router sub-interfaces and IEEE 802.1Q encapsulation.
  • Package No. 010 - Multicast IP. The IGMP snooping. IP PIM Dense Mode, IP PIM Sparse Mode
  • Package No. 010 - (Multimedia) Multicast IP. Configuring and controlling IGMP Snooping. Configuring IP multicast routing on Cisco devices: IP PIM Dense Mode and IP PIM Sparse Mode with Rendezvous Point.
  • Package No. 006 - (Multimedia) Multicast IP. Tunneling IP multicast traffic in wide area networks not supporting such transmissions
  • Package No. 013 - (Multimedia) Network Multimedia Broadcasts. RTP (Real Time Protocol) in unicast IP and multicast IP traffic, RTSP (Real Time Streaming Protocol), Legacy UDP Streaming, MPEG Transport Stream, Multimedia streams over HTTP, streams for MMS (Microsoft Media Server)
  • Package No. 073 - Cisco IOS - configuring NAT in various variants. Static translations and overloading
  • Package No. 076 - Cisco IOS - IPv6 configuration. Dynamic routing protocols for IPv6 (OSPFv3, RIPng, EIGRP). IPv6 tunneling on IPv4 networks

  • Package No. 045 - Configuring point-to-point connections over Ethernet and ATM (PPPoA and PPPoE). Use of Dialer and Virtual-Template / Virtual-Access interfaces. Point-to-multipoint IP networks based on PPP connections.
  • Package No. 074 - Creating VPN LAN-to-LAN connections using Cisco hardware.

  • Package No. 109 - Virtual Routing and Forwarding (VRF Lite). Dynamic routing in virtual routers. MultiVRF.
  • Package No. 116 - (Multimedia) Configuring VoIP in the SIP / SCCP standard. Configuring VIC FXS and VIC FXO interfaces. Using modems with dialers to initiate FXS / FXO connections and remote configuration of Cisco IOS in reverse telnet mode.
  • Package No. 038 - Creation of Frame Relay networks based on Cisco Frame Relay switches and switches. Static DLCI tables.
  • Package No. 040 - Links in ATM based on optical fibers: SONET / OC3. Configuring links using Cisco hardware.
  • Package No. 041 - T1 / E1 connections in various hardware variants combined between modular routers. Configuring links using Cisco hardware.
  • Package No. 059 - T3 / E3 links with ATM encapsulation. Configuring links using Cisco hardware.
  • Package No. 069 - SHDSL interfaces on Cisco routers. Expansion of IP network segments over the SHDSL connection.
  • Package No. 117 - Creating ATM connections based on aggregate interfaces. IMA - Inverse Multiplexing for ATM. Configuring ATM-IMA using Cisco hardware.

  • Package No. 080 - IPv4 routing processes using Cisco equipment: Statically defined routing. The use of IP SLA (Service Level Agreement) when routing IP datagrams. Routing control using Route Maps. HSRP, VRRP protocols.
Programowanie Ekstremalne, Informatyka, II stopień, I rok (Inżynieria Oprogramowania)

Każda grupa laboratoryjna dzieli się na dwa równoliczne zespoły XP, w których na kolejnych zajęciach realizowane będą ćwiczenia laboratoryjne.
Każdy z dwóch zespołów pracuje w Dedicated Open WorkSpace wydzielonym odpowiednio w obszarze stanowisk laboratoryjnych 1-4 i 5-9 Przez cały semestr (15 godzin laboratoryjnych) zespół realizuje jeden projekt, na kolejnych spotkaniach ćwicząc poszczególne elementy metodyki XPM
W Laboratoium zespół XP ma do dyspozycji:
 • Cztery stanowiska do programowania w parach (pilot + driver) - na każdym dwie stacje z terminalami graficznymi
 • Stanowisko dla testera/testerów - jedna stacja PC wydzielona ze stanowiska nr 10 w Laboratorium
 • Własny serwer fizyczny RACK w serwerowni Laboratorium na wyłączność przez cały semestr. Tester jest administratorem tego serwera, udostępniając zespołowi jego zasoby. Serwer służy do utrzymywania systemu kontroli wersji (SVN lub GIT) dla projektu oraz do rozwijania środowiska dla testów jednostkowych (JUnit, NJunit, Mocks)
 • Konta terminali graficznych na głównym serwerze Laboratorium - do pracy w środowiskach developerskich (Eclipse, MS Visual Studio, SharpDevelop lub inne)
 • Akcesoria wspomagające pracę zgodnie z XPM: Task Board + Task Cards, Planning Poker Cards, materiały dotyczące konwencji kodowania, procesów refaktoryzacji kodu itp
Zespół (zgodnie z XPM) samodzielnie dokonuje wyboru języków programowania, narzędzi developerskich i rozwiązań technicznych.

Materiały do pobrania (kod dostępu jest identyczny dla wszystkich zaszyfrowanych plików):

 • Testy jednostkowe - projekty DEMO (C#, Java) pokazujące techniki integrowania kodu testowanego z NUnit i JUnit

 • Projektowanie - materiały wykładowe dotyczące projetkowania zwinnego w XPM

 • Refaktoryzacja - materiały wykładowe dotyczace refaktoryzacji kodu

 • Wzorce projektowe - materiały wykładowe dotyczące wzorców projektowych stosowanych w XPM

 • Testowanie - materiały wykładowe dotyczące testów jednostkowych


Multimedia i transmisje multimedialne

Każda grupa laboratoryjna dzieli się na dwuosobowe zespoły laboratoryjne.
Materiały do przedmiotu znajdują się tutaj.