Laboratorium Sieci Komputerowych i Sieciowych Systemów Multimedialnych
Katedra Informatyki Stosowanej EAIIB AGH
Stanowiska laboratoryjne, schematy, plany ...
Plan stanowisk
Stanowiska laboratoryjne są unikatowe pod względem tematycznym. Sprzęt dostępny bezpośrednio na danym stanowisku będzie więc służył do realizacji wyodrębnionego zbioru ćwiczeń (pakietów) laboratoryjnych. Ich rejestr dostępny jest w zakładce "Do pobrania". Dzięki dostępowi zdalnemu spora ilość pakietów może być realizowana przy użyciu urządzeń fizycznie zainstalowanych na innych stanowiskach (dostęp przez WWW, serwer terminali itp). Poniższy plan wprowadza numerację stanowisk, której trzeba użyć w celu poszukiwania odpowiednich pakietów laboratoryjnych.
Zdjęcia poszczególnych stanowisk
(przed zajęciami można zlokalizować
na nich potrzebny sprzęt):

Schemat logiczny stałej infrastruktury LAN w Laboratorium
Część infrastruktury sieciowej laboratorium jest wyłączona ze stanowisk dydaktycznych, dostarczając w razie potrzeby koniecznych usług. Schemat węzłów sieci LAN, znajdujących się w laboratorium, przedstawiono poniżej:
Szafy krosownicze i instalacje segmentu CORE
Zajęcia dotyczące instalacji segmentu CORE i CAMPUS są realizowane przy pomocy sprzętu, którego przemieszczanie (ze względu na jego wagę) nie jest możliwe. Poniższy plan przedstawia rozmieszczenie przełączników i ruterów CORE oraz mapowanie stanowisk umożliwiających wstępną konfigurację tych przełączników przez terminale konsoli.