Laboratorium Sieci Komputerowych i Sieciowych Systemów Multimedialnych
Katedra Informatyki Stosowanej EAIIB AGH
Prace badawczo-rozwojowe Laboratorium Sieci Komputerowych i Sieciowych Systemów Multimedialnych
W laboratorium realizowane są projekty naukowe i badawczo-rozwojowe w technologiach powiązanych z sieciami komputerowymi, multimediami, grafiką trójwymiarową w multimediach i technologiami cyfrowymi. Współpracujemy z firmami i ośrodkami badawczymi w ramach licznych programów finansowania prac badawczych i innowacyjnych prac wdrożeniowych. Wybrane dziedziny prezentujemy poniżej.
Systemy rzeczywistości rozszerzonej (augmented reality) z wykorzystaniem platformy Microsoft Hololens ®

Jako jedna z nielicznych jednostek badawczo-rozwojowych w Polsce tworzymy oprogramowanie dla platformy Microsoft Hololens - budując innowacyjne systemy rozszerzonej rzeczywistości z wizualizacją 3D.
Tworzymy rozwiązania umożliwiające integrowanie Microsoft Hololens z różnymi systemami informatycznymi (jako terminal graficzny, jednostka HID itp.). Budujemy rozszerzenia dla systemów CAD/CAM, systemów medycznych, doradczych czy szkoleniowych, wykorzystujących rozszerzoną rzeczywistość. Budujemy także wizualizacje indywidualne Augmented Reality dla róznego typu obiektów publicznych. W badaniach poszukujemy technik rozszerzania funkcjonalności Microsoft Hololens, integrowania z modułami zewnętrznymi, budowania nowych interaktywnych interfejsów graficznych w warunkach rozszerzonej rzeczywistości, polepszania jakości orientacji w otoczeniu czy rysowania w przestrzeni trójwymiarowej.

Elektronika użytkowa i systemy mikroprocesorowe.

Budujemy zaawansowane i nietypowe elektroniczne systemy cyfrowe angażujące nowoczesną sensorykę, sterujące urządzeniami, komunikujące się w sieciach komputerowych, integrowane z aplikacjami mobilnymi i systemami WWW.
Na bazie takich rozwiązań firmy (beneficjenci programów badawczych) opracowują potem własne produkty - urządzenia lub komponenty do swoich systemów informatycznych.

Technologie sieciowe i multimedialne

Tworzymy innowacyjne podsystemy dla infrastruktury technicznej w sieciach komputerowych - w tym nietypowe urządzenia sieciowe, elektroniczne systemy komunikacji sieciowej (na przykład systemy radiowe), nietypowe oprogramowanie eksperymentalne powiązane z usługami sieciowymi, nowatorskie rozwiązania umożliwiające transmisję obrazu i dźwięku.

Zapraszamy do współpracy naukowej i komercyjnej (projekty NCN, NCBiR etc.)

Sekretariat Katedry Informatyki Stosowanej:

+48 12 617 52 00

Kontakt bezpośredni (kierownik Laboratorium):

email: mitu@agh.edu.pl
tel.: +48 602 39 48 36
Większość projektów może być finansowana z programów badawczo-rozwojowych, gdzie beneficjent zamawiający opracowanie rozwiązań partycypuje w kosztach w niewielkim procencie lub wcale. Gdy beneficjent zgłosi zapotrzebowanie, wspólnie z nim przygotowywany jest wniosek o finansowanie prac badawczych. Po przyznaniu środków rusza projekt badawczy.