Laboratorium Sieci Komputerowych i Sieciowych Systemów Multimedialnych
Katedra Informatyki Stosowanej EAIIB AGH
Zasoby do pobrania
Pobieranie zasobów laboratoryjnych przez WWW
Zasoby potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów dostępne są w zakładce "Przedmioty"
Zasoby Laboratoryjne (instrukcje, przykłady, oprogramowanie) dostępne są także na serwerze w Laboratorium podczas zajęć.
Regulacje formalne
  • Regulamin Laboratorium. PDF
  • Instrukcja BHP Laboratorium. PDF
Numeracja ćwiczeń laboratoryjnych obecnie otwartych dla Studentów.
Poniższa tabela przedstawia zestawienie ćwiczeń laboratoryjnych możliwych do realizacji na poszczególnych stanowiskach w Laboratorium - określając jednocześnie numery stanowisk (1-10) zawierających odpowiedni dla ćwiczenia sprzęt. Symbol '*' dopuszcza realizację ćwiczenia na dowolnym stanowisku - ale po uprzednim skonfigurowaniu usług HTTP/HTTPS/TELNET/SSH/SNMP Agent/Terminal Access Server odpowiednich urządzeń do pracy zdalnej.

Unikatowe kody identyfikujące, widoczne w pierwszej kolumnie tabeli, będą wykorzystywane na zajęciach do określania kolejności ćwiczeń w ramach programu szkolenia z poszczególnych przedmiotów - w niektórych przypadkach umożliwiając także właściwą rotację zespołów laboratoryjnych pomiędzy stanowiskami doświadczalnymi.
Wydruki instrukcji laboratoryjnych, powiązanych z ćwiczeniami, są udostępniane przy odpowiednich stanowiskach w Laboratorium - w zależności od wymagań programowych danego kursu Sieci Komputerowych (prowadzonego przedmiotu). Instrukcje laboratoryjne można także pobrać w zakładce Przedmioty
Do wykonania zadań laboratoryjnych konieczne jest posiadnie wiedzy teoretycznej z wykładów (instrukcje stanowią jedynie szczegółowe opisy czynności jakie należy wykonać w ramach realizacji ćwiczeń).

Kolejność wpisów w tabeli ćwiczeń laboratoryjnych jest przypadkowa.

KODTematyka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
047Cisco IOS Konfigurowanie Serwerów Dostępu do terminali - Cisco 2509/2511
020Konfigurowanie przełączników zarządzalnych Allied Telesis*
023Konfigurowanie przełączników zarządzalnych Nortel BayStack*
025Konfigurowanie przełączników zarządzalnych HP ProCurve - seria 2500*
026Konfigurowanie przełączników zarządzalnych HP ProCurve - seria 2626*
027Konfigurowanie przełączników zarządzalnych HP ProCurve - seria 8000 lub 4000*
028Konfigurowanie przełączników zarządzalnych D-Link DES/DGS*
029Konfigurowanie przełączników zarządzalnych Cisco/LinkSys z serii ProConnect II*
030Konfigurowanie przełączników zarządzalnych Alcatel z serii OmniStack 4000*
024Konfigurowanie przełączników zarządzalnych 3Com SuperStack III*
032Konfigurowanie stakowalnych przełączników zarządzalnych 3Com SuperStack III*
063Konfigurowanie stakowalnych przełączników zarządzalnych Planet z serii GNSW*
064Konfigurowanie przełączników Planet Web Smart Switch z serii GSD, GSW, FGSW*
031Konfigurowanie przełączników światłowodowych Planet Backbone z serii WGSW*
033Konfigurowanie przełączników zarządzalnych NetGear z serii FS700*
019Rutery Allied Telesis - podstawy konfigurowania systemu AlliedWare OS *
121AlliedWare OS - zagadnienia zaawansowane*
014Rutery HP - podstawy konfigurowania ruterów HP z serii 7000*
016Rutery HP - rutowanie statyczne, RIP, RIPv2, OSPF, IS-IS, BGP, usługi, NAT*
012Rutery Juniper - podstawy konfigurowania systemu Juniper Junos*
015Juniper Junos - rutowanie statyczne, RIP, RIPv2, OSPF, usługi, NAT, VPN*
070Rutery Cisco - podstawy konfigurowania systemu Cisco IOS*
050Przełączniki rutujące Extreme Networks z serii Summit*
051Przełączniki rutujące z serii Cisco catalyst 3560*
052Przełączniki rutujące Allied Telesis z serii Rapier*
053Przełączniki rutujące Nortel z serii 3500*
054Przełączniki rutujące Alcatel z serii OmniSwitch 6600*
055Przełączniki rutujące 3Com SuperStack z serii 4900*
056Przełączniki rutujące HP ProCurve z serii 2650*
071Cisco IOS - rutowanie statyczne, RIP, RIPv2, OSPF, EIGRP*
072Cisco IOS - użytkowanie Access Control Lists w różnych wariantach*
073Cisco IOS - konfigurowanie NAT. Translacje statyczne i pule adresów*
074Cisco IOS - Wirtualne Sieci Prywatne. Tunele VPN LAN-to-LAN*
076Cisco IOS - konfigurowanie IPv6*
077Cisco IOS - IBGP. Full Mesh, Route Reflector*
078Cisco IOS - EBGP. Systemy Autonomiczne, Policy-Based Routing*
109Cisco IOS - VRF - Virtual Routing and Forwarding, VRF Lite*
114Cisco IOS - MPLS - Multiprotocol Label Switching, MPLS VPN*
079Cisco IOS/CatOS - Konserwacja systemu: ROMMON, flash, TFTP, odzyskiwanie haseł*
084Cisco IOS/CatOS - Zarządzanie QoS*
118Cisco IOS/CatOS - SNMP v1,v2,v3. Zarządzanie MIB i pułapki SNMP. Syslog*
119Cisco IOS/CatOS - Konfigurowanie wieloportowych modułów NMD EtherSwitch w ruterach*
021Podstawy konfigurowania przełączników Cisco Catalyst z serii 2950 i 2960*
022Konfigurowanie Cisco Catalyst z serii 2950 i 2960 - VLAN, VTP, Trunks*
036Użytkowanie Cisco SDM*
001Analiza ruchu w sieciach LAN - warstwy 2,3,4 OSI*
113Atmel AVR32. Podstawy programowania. AVR32 Studio, batchisp, USB-DFU, interfejs JTAG
107Atmel AVR32 EVK1100. Tworzenie własnych doświadczalnych interfejsów Ethernet
108Atmel AVR32 ATNGW100 - System Avr32 Linux
109Atmel AVR32 ATNGW100 - Tworzenie bramek Ethernet
046Huby Zarządzalne HP ProCurve
067Modemy programowalne Tainet - łącza V.35 i RS232*
068Rutery symetryczne (SHDSL) Cisco z serii 800. Konfigurowanie połączeń CO-CPE pod ATM
069Rutery symetryczne (SHDSL) Cisco. Połączenia CO-CPE na bazie modułów WIC*
090ExtremeOS - Przełączniki zarządzalne Extreme Networks Black Diamond z segmentu CORE
087Konfigurowanie przełączników rutujących CAMPUS HP ProCurve z serii 5300*
092Konfigurowanie przełączników zarządzalnych 3Com z segmentu CORE - 3Com CoreBulider.
093Podstawy konfigurowania przełączników z segmentu CORE: Cisco Catalyst 6500. FailOver.
094Cisco Catalyst 6500 z segmentu CORE: konfigurowanie kart MSFC, PFC.
088Podstawy konfigurowania przełączników Cisco Catalyst 5500 z segmentu CORE
089Cisco Catalyst 5500 z segmentu CORE: konfigurowanie modułu rutującego RSM*
037Cisco, WAN, Konfiguracja interfejsów Serial rutera Cisco. PAP i CHAP dla protokołu PPP
038Cisco, WAN, Sieci Frame-Relay. Konfigurowanie przełączania Frame-Relay
039Cisco, WAN, Sieci Frame-Relay. Sieci oparte na pod-interfejsach
040Cisco, WAN, Konfigurowanie interfejsów SONET/OC-3. Tworzenie połączeń PVC ATM
041Cisco, WAN, Konfigurowanie interfejsów T1/E1. Tworzenie prostych połączeń CSU/DSU
042Cisco, WAN, Konfigurowanie interfejsów Clear Channel T3/E3 DSU CSU
117Cisco, WAN, Konfigurowanie interfejsów ATM E1 Inverse Multiplexing for ATM (IMA)
059Cisco, WAN, Konfigurowanie interfejsów ATM T3/E3. Konfigurowanie PVC ATM nad T3/E3
044Cisco LightStream 1010 ATM ASP. Konfigurowanie sieci ATM: PVC i SVC
017Instalacje światłowodowe. Okablowanie, urządzenia pasywne, konwertery mediów
018Rozszerzenia LAN: LRE, PLC, PoE, mostki LAN
105Systemy operacyjne dla Ruterów - Mikrotik RuterBoard. RouterOS - usługi, skrypty
083Sieci Token Ring. Konfigurowanie MAU Cisco Token Ring Hub-router
009Sieci FDDI. Konfigurowanie Cisco FDDI/CDDI Workgroup Stack
007Sieci WiFi - Rutery i Access Points Cisco/LinkSys z serii WRT54G i WAP54G*
008Sieci WiFi - Access Point Cisco/LinkSys z serii E3200 (DualBand N)*
035Cisco IOS i sieci WiFi - Cisco Aironet 1200.
057Sieci WiFi - Punkty dostępowe SOHO firmy Planet*
058Zarządzanie ruterami abonenckimi WiFi - HotSpot Planet WSG-500*
004Sieci SAN i technologie Fibre Channel. HUB'y swiatłowodowe, Switch Fabric
062Montaż, prowadzenie i diagnostyka okablowania Twisted Pair (RJ45, LSA, system RACK)
049Konfigurowanie VPN dla Cisco VPN Concentrator i Cisco VPN Hardware Client*
095Konfigurowanie wielowarstwowych Firewall - PLANET CS-1000*
096Konfigurowanie wielowarstwowych Firewall - Nokia IP Firewall*
097Konfigurowanie wielowarstwowych Firewall - Packeteer Packet Tracer*
043Konfigurowanie PIX Firewall 515E. Cisco IOS (NAT, ACL, oprogramowanie ASDM)*
011Konfigurowanie wielowarstwowych Firewall - IBM Proventia MX*
098Konfigurowanie koncentratorów abonenckich VDSL Planet z serii VC-820
099Rutery DSL Planet - tworzenie mostków VDSL/VDSL2 typu CO-CPE
100Telefonia IP - konfigurowanie telefonów IP Cisco z serii 7900. SIP, MGCP i SCCP*
116Telefonia IP, rutery Cisco. Konfigurowanie interfejsów VIC FXS i FXS/DID*
101Telefonia IP - konfigurowanie central PTSN i VoIP - na przykładzie Elektronix MX*
102Telefonia IP - konfigurowanie central PTSN i VoIP - na przykładzie Slican IP MX*
103Telefonia IP - konfigurowanie sprzętowych i programowych bramek VoIP - Planet*
104Telefonia IP - konfigurowanie telefonów IP Planet z serii VIP-255*. SIP i H-323
115GNS3 - Graphical Network Simulator*
110Serwery RACK - nadzór i czynności serwisowe, RAID, system DataCenter ILO
111Konfigurowanie usług sieciowych OS: serwery Radius, rutowanie WinSerwer, iptables*
112Konfigurowanie usług sieciowych OS: OpenVPN*