Laboratorium Sieci Komputerowych i Sieciowych Systemów Multimedialnych
Katedra Informatyki Stosowanej EAIIB AGH
Laboratorium Sieci Komputerowych i Sieciowych Systemów Multimedialnych
Katedry Informatyki Stosowanej EAIIB AGH
Lokalizacja: budynek C-2, pokój 313.
Telefon do laboratorium: (12 617) 5203
Kierownik Laboratorium: dr inż. Michał Turek, mitu<tu wiadomo co>agh.edu.pl
W sprawach dotyczących dostępu dla Studentów do infrastruktury Laboratorium poza zajęciami nalezy kontaktować się przy użyciu powyższego adresu email.